Besöksadress Storgatan 53,
411 38 Göteborg
Besöksadress Östra Rådhusgatan 6,
903 26 Umeå
Besöksadress Spinnerivägen 1,
448 51 Tollered
Besöksadress Norrgatan 16,
432 41 Varberg

Verksamhetsområden

På Kennedy Advokatbyrå åtar vi oss i huvudsak uppdrag inom brottmål, familjerätt, socialrätt samt migrationsrätt.

BROTTMÅL

Vi åtar oss uppdrag som offentlig försvarare för dig som misstänks för brott, som målsägandebiträde för dig som utsatts för brott, samt som särskild företrädare för barn som utsatts för brott.

FAMILJERÄTT

När föräldrar råkar i tvist om sina barn åtar vi oss uppdrag som ombud eller rättshjälpsbiträde i dessa konflikter och hjälper till i frågor som rör vårdnad och umgänge.

SOCIALRÄTT

Om ett barn omhändertas av socialtjänsten åtar vi oss uppdrag som offentligt biträde för föräldrarna samt som offentligt biträde och ställföreträdare för barnet.

Vi åtar oss även uppdrag som offentligt biträde för personer som omhändertas på grund av missbruksproblematik samt för personer som behöver biträde i fråga om psykiatrisk eller rättspsykiatrisk tvångsvård.

MIGRATIONSRÄTT

Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde för personer som söker uppehållstillstånd i Sverige samt för personer som tagits i förvar.

För övriga typer av uppdrag är du välkommen att kontakta oss

Besöks- och postadress

Storgatan 53, 411 38 Göteborg
Box 5260, 402 25 Göteborg

Vägbeskrivning
Copyright © Kennedy Advokatbyrå 2020
Kontor
  • Storgatan 53, Göteborg
  • Östra Rådhusgatan 6, Umeå
  • Spinnerivägen 1, Tollered
  • Norrgatan 16, Varberg