Besöksadress Storgatan 53,
411 38 Göteborg
Besöksadress Östra Rådhusgatan 6,
903 26 Umeå
Besöksadress Spinnerivägen 1,
448 51 Tollered
Besöksadress Kungsgatan 5,
432 40 Varberg

Kennedy advokatbyrå

Kennedy advokatbyrå har sitt huvudkontor i Göteborg, men finns även i Alingsås, Varberg, Örnsköldsvik och Umeå. Vi som arbetar på byrån har alltid dig som klient i fokus och är måna om att göra vårt bästa för dig.

Här kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter

Rättsskydd & rättshjälp

I vissa fall ersätts kostnader för juridiskt biträde genom rättsskydd eller rättshjälp.

Rättsskyddet ingår vanligtvis i din hemförsäkring och täcker större delen av kostnaden för att anlita ett ombud.

Rättshjälp är ett statligt stöd som är avsett för den som inte kan bekosta ett ombud själv, till exempel om rättsskydd saknas. Du betalar en avgift som framför allt bestäms utifrån din inkomst.

Välkommen att kontakta oss!

 

Konsumenttvistnämnden

Om du är missnöjd med advokatbyråns arvode eller har andra ekonomiska krav kan du såsom klient eller konsument vända dig till Konsumenttvistnämnden vid Sveriges advokatsamfund. Du kan läsa mer om detta på www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden.

Besöks- och postadress

Storgatan 53, 411 38 Göteborg
Box 5260, 402 25 Göteborg

Vägbeskrivning
Copyright © Kennedy Advokatbyrå 2020
Kontor
  • Storgatan 53, Göteborg
  • Östra Rådhusgatan 6, Umeå
  • Spinnerivägen 1, Tollered
  • Kungsgatan 5, Varberg